Вправа 278

• Випишіть із тексту особові займенники. Укажіть у дужках особу й число займенника за зразком у тексті.

Вони (3 ос., мн.), він (3 ос., одн), воно (3 ос., одн.), в нього (3 ос., одн), я (1 ос., одн.), я (1 ос., одн.), вони (3 ос., мн.), вона (3 ос., одн.).

 

• Випишіть спільнокореневі слова. Позначте їх будову.

Орел орлиця, орлята.