Вправа 287

• Спишіть текст, розкриваючи дужки. Підкресліть займенники 3-ї особи однини й множини. Позначте їх відмінок, користуючись таблицею відмінювання з вправи 285.

Я розкажу вам про шпака в жмені. Є в нього приятель, художник. Він (Н. в.) дуже добре малює, а птахів і тварин, то краще за нього (Р. в.) ніхто не намалює. Художник змалку любив птахів, спостерігав за ними (Ор. в.). Багато розказував я про ручного ворона, що жив у нього (Р. в.). Днями я зайшов до нього (Р. в.) додому й побачив шпака ...