Вправа 304

• Спишіть перші два речення, уставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова, що виражають незавершену дію. Поставте до них питання.

Кленовий листочок хворіє (що робить?) і плаче (що робить?). 
Відколи негода туманить (що робить?) і мрячить (що робить?).
Він має (що робить?) застуду, він жовтий і кволий.
Він дуже боїться (що робить?) упасти додолу.

• Укажіть дієслова, дії яких означають явища природи.

Туманить, мрячить.