Вправа 305

Спишіть вправу 304 до кінця, уставляючи пропущені букви. Підкресліть дієслова, що мають переносне значення. Визначте, які дієслова виражають завершену дію. Поставте до них питання.

І лікар снігур приписав пацієнту
Постільний режим, довгий сон і дієту.
Його вітровій обережно поклав
На теплу перину із висохлих трав.
А тітка зима не барилася довго —
Листочку пошила білесеньку ковдру.

Виражають завершену дію: приписав (що зробив?), поклав (що зробив?), пошила (що зробила?).