Вправа 311

• Випишіть словосполучення з дієсловами, ужитими в переносному значенні.

Загув вітер, кинув човен, посипався дощ, море застогнало, море загуло, берег закутався, сонце зайшло.

 

• Спишіть останнє речення, підкресліть головні члени речення.

Тільки вітер свистів, шипів і ревів.