1. Домашні завдання
  2. 4 клас
  3. Українська мова
  4. Захарійчук

Вправа 393

• Замініть фразеологізми прислівниками-синонімами, користуючись довідкою.

Працює як сонна муха — повільно.

Знає як свої п’ять пальців — добре.

Дав як кіт наплакав — мало.

Мчати як стріла — швидко.

Лягати разом із курми — рано.

Як сніг на голову — раптово.

Ні сіло, ні впало — несподівано.

Як грім з ясного неба — зненацька.

 

• Доберіть до виділених прислівників антоніми. Позначте їх будову.

Повільно — швидко, мало — багато, добре — погано, швидко — повільно, рано — пізно.