Вправа 397

• Спишіть перший абзац тексту, доберіть із дужок прислівники за змістом.

Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. На небі сонце — серед нив я іду. Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. Стежки зміяться глибоко в житі, їх око не бачить, сама ловить нога.