Параграф 1.2. Інформаційні процеси

1. Відеоролик про те, як провів літо, розв'язування задач, збирання інформації про життя і творчість письменника, проведення дослідів.

2. Повідомлення про всіх тварин, режим роботи, ціну білету, маршрут руху, схему проїзду дає можливість людині спланувати похід до зоопарку.

3. Обчислення за допомогою калькулятора, зняття коштів з картки в банкомату переведення коштів на картку через термінал, використання дисконтної картки в аптеці.

4. Зберігання повідомлень — запис домашнього завдання до щоденника, фотографування пам’яток архітектури, запис номера телефону друга. Передавання повідомлень — смс друзям з адресою театру, розповідь про прочитаний твір.

Опрацювання повідомлень — розв’язування задачі з математики, відтворення музичного твору на гітарі.

Пошук повідомлень — пошук визначення у словнику, пошук в Інтернеті, проведення спостережень стосовно температури повітря.

5. Носії повідомлень: а) пам’ять людини; в) зошит; г) диск з музичними творами; д) кишеня; е) повітря.

6. а) пошук, опрацювання, передавання та зберігання повідомлення;
б) опрацювання повідомлення;
в) опрацювання повідомлення;
г) опрацювання повідомлення;
д) пошук, опрацювання та передавання повідомлення.

7. а) пошук, опрацювання, передавання та зберігання повідомлення; б) опрацювання повідомлення; в) опрацювання й передавання повідомлення; г) зберігання повідомлення; д) передавання повідомлення; е) передавання повідомлення; є) опрацювання, передавання і зберігання повідомлення; ж) опрацювання, передавання і зберігання повідомлення; з) опрацювання і зберігання повідомлення; и) зберігання повідомлення; і) зберігання повідомлення; ї) опрацювання і зберігання повідомлення; й) передавання повідомлення; к) передавання повідомлення.

8. а) правило опрацювання чисел, за яким діє пристрій: до першого числа пристрій додає друге число;
б) правило опрацювання чисел, за яким діє пристрій: пристрій подвоює перше число та до результату додає друге число.

9. По горизонталі. 1. Один із способів передавання (обміну) повідомлень. 2. Дані, які передаються від джерела до отримувача через канал зв’язку. 6. Пристрій, призначений для регулювання руху людей, велосипедів, автомобілів. 7. Послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком.
По вертикалі. 3. Людина, що навчає учнів. 4. Пристрій, призначений для демонстрації рухомих і нерухомих зображень із звуковим супроводом. 5. Відомості про довкілля і процеси, що в ньому протікають.

10. Більшість видів рослин та тварин спілкуються між собою певним способом та роблять вони це не гірше за людей сучасності. Вся біологічна інформація передається у вигляді сигналів, а також є обміном ознак від клітини до клітини. Отримання та перетворення інформації є однією з основних умов життєдіяльності будь-якого живого організму.

Взаємовідносини тварин є дуже складними, вони характеризуються правилами співжиття, інстинктивними реакціями на поведінку та системами передачі інформації. Якщо у тварини краще розвинутий той чи інший орган чуття, тоді вона частіше вдається до нього для передачі інформації.

Одними з найдавніших способів передачі інформації серед тварин є «мова запахів» та «мова звуків». Наприклад, пахучими речовинами помічають свої дороги мурахи; бджоли-розвідниці, знайшовши їжу, просочують своїм запахом повітря й навколишні предмети, щоб робочі бджоли могли швидко й безпомилково знайти дорогу до годівниці; звуки можуть мати різне значення залежно від тональності та складатися з небагатьох «слів», якими тварини передають задоволення, страх, жах, лють, перехід у напад та інші емоційні стани, які їм притаманні.

Також яскравим прикладом передачі інформації тварин є жести. Наприклад, бджоли-розвідниці передають інформацію танцем; у шлюбний період різноманітними є жести, рухи і пози птахів; деякі види птахів підносять один одному подарунки (рибу, водорості, ягоди, гілочки). Особливу роль у мові жестів відіграє хвіст тварин. Наприклад, задоволена собака крутить хвостом, коли хвіст нерухомий і напружений, то краще не наближатися до такого собаки, налякана собака підгинає хвоста. Однією особливістю є погрозливі жести у тварин: вишкірені зуби, вигнута спина, биття копитом, притиснуті вуха тощо.

Що стосується рослин, то для передачі інформації один одному рослини вдаються до допомоги інших представників живої природи — грибів. Наприклад, через грибні мережі рослини можуть передавати сигнали про небезпеку.

11. Кожна людина отримує інформацію від свого народження. Завдяки їй вона вчиться ходити, розмовляти, мислити, розвиватися й взагалі існувати. Моя мама працює продавцем у магазині. Для того щоб покупці були задоволені, їй постійно потрібно оновлювати товар згідно попиту. Тому вона добирає необхідний товар на сайтах, виконує обчислення, відсилає товар по пошті. Мій тато приватний підприємець. Йому постійно потрібна нова інформація, яку він отримує з Інтернету, готується до переговорів, проводить дослідження, опитування, співбесіди, зберігає інформацію. Жодна людина не може існувати без інформаційних процесів.