§ 4.4. Створення та опрацювання текстових об'єктів

1. Відкрийте презентацію, що зберігається у файлі завдання 4.4.1.ррtх у папці Розділ 4\Пункт 4.4. Додайте до слайдів презентації написи з назвами тварин, зображення яких наведено на слайдах. Розмістіть написи під відповідними зображеннями. Установіть такий формат символів: розмір — 24, накреслення — жирний, шрифт — Arial Black, колір — темно-зелений. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем.
Створення текстових написів назв тварин: Вставлення → група Текст → Напис → виділити область для тексту (під зображеннями) → написати назву тварини.

Встановлення формату символів: виділити текстовий напис → Головна → група Шрифт → встановити розмір шрифту — 12 кегль → накреслення — жирний → шрифт — Arial Black, колір шрифту — темно-зелений.

Збереження презентації: Ctrl+S; кнопка Закрити → Зберегти.зміни... → Так; Файл → Зберегти.

2. Відкрийте презентацію, що зберігається у файлі завдання 4.4.2.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.4. Вставте на другий слайд презентації два написи та уведіть у них назви спортивних ігор, учасників яких зображено на слайді. Розмістіть написи під зображеннями. Установіть такий формат символів: розмір — 32, накреслення — курсив, шрифт — Cambria, колір - бірюзовий. На третій слайд вставте об’єкт WordArt та уведіть у ньому текст, що може бути заголовком слайда. Формат об’єкта виберіть такий самий, як формат заголовка на другому слайді. Розмістіть об’єкт по центру у верхній частині слайда. Збережіть презентацію у своїй папці у файлі з тим самим іменем.
Створення текстових написів назв спортивних ігор: Вставлення → група Текст → Напис → виділити область для тексту (під зображеннями) → написати назву спортивних ігор. Встановлення формату символів: виділити текстовий напис → Головна → група Шрифт → встановити розмір шрифту — 32 кегль → накреслення — курсив шрифт — Cambria, колір шрифту — бірюзовий. Вставлення об’єкту WordArt: Вставлення → група Текст → WordArt → обрати потрібний стиль. Переміщення об’єкту: при наведенні на зображення мишкою з’являється вказівник у вигляді хрестика, це означає, що можна переміщувати графічний об’єкт на потрібне місце; ПКМ→ розмір та положення встановити положення зображення на слайді в групі Положення. Збереження презентації відбувається як описано вище.

3. Відкрийте презентацію, що зберігається у папці Розділ 4\ Пункт 4.4 у файлі завдання 4.4.3.рріх. Відредагуйте тексти написів на слайдах презентації, розмістивши кожне речення з нового абзацу. Виправте помилки у словах, що виділені червоним кольором. Змініть червоний колір символів на чорний. Вирівняйте текст заголовків слайдів по центру. Для власних назв у тексті встановіть накреслення - жирний. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем. Перегляньте презентацію в режимі Показ слайдів.
Для того, щоб розмістити текст з нового абзацу, потрібно: виділити текст → Головна → група Абзац → Відступи та інтервали перший рядок → обрати потрібне; виділити текст → ПКМ → Абзац → перший рядок → обрати потрібне; поставити курсор перед рядком → натиснути Tab; виділити текст → на лінійці (якщо відсутня лінійка для встановлення натисніть Вигляд → Лінійка) перетягнути верхній маркер відступу першого рядка у потрібне місце. Виправлення помилок в тексті: видалити зайві букви та змінити текст (в заавв’югу — в зав’югу, в стужжжу — в стужу, в хуртевіну — в хуртовину). Зміна кольору: виділити текст → Головна → група Шрифт → колір шрифту — чорний; ПКМ → Шрифт → колір тексту — чорний. Вирівнювання тексту заголовків слайда: виділити текстовий об’єкт → Головна → група Абзац → по центру. Накреслення шрифту: виділити текст Головна → група Шрифт → накреслення — жирний; виділити текст → ПКМ→ Шрифт → накреслення → обрати жирний; виділити текст Ctrl+B. Збереження та перегляд презентації описано вище.