Номер 428

1) 21 + 3 = 24 (км/год) — швидкість човна за течією річки;

2) 21 - 3 = 18 (км/год) — швидкість човна проти течії річки;

3) 72 : 24 = 3 (год) — витрачає човен на шлях за течією річки;

4) 72 :18 = 4 (год) — витрачає човен на шлях проти течії річки;

5) 3 + 4 = 7 (год) — витратив човен на весь шлях.