1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк

Номер 1052

Середнє арифметичне семи чисел дорівнює 10,2, а середнє арифметичне трьох інших чисел — 6,8. Знайдіть середнє арифметичне цих десяти чисел.

Розв’язання

1) 10,2 · 7 = 71,4 — сума семи чисел;
2) 6,8 · 3 = 20,4 — сума трьох інших чисел;
3) 71,4 + 20,4 = 91,8 — сума всіх десяти чисел;
4) 91,8 : 10 = 9,18 — середнє арифметичне.

Відповідь: 9,18 середнє арифметичне десяти чисел.