1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк

Номер 1076

Площа Київського водосховища дорівнює 922 км2, а Канівського — 675 км2. Частка мілководдя від загальної площі Київського водосховища становить 40 %, а від площі Канівського — 24 %. На якому з водосховищ мілководдя займає більшу площу?

Розв'язання

1) 922 · 40 : 100 = 368,8 (км2) — мілководдя на Київському водосховищі.
2) 675 · 24 : 100 = 162 (км2) — мілководдя на Канівському водосховищі.
3) 368,8 – 162 = 206,8 (км2) — більше на Київському.

Відповідь: на 206,8 км2 більше займає площі мілководдя на Київському водосховищі.