1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк

Номер 577

Периметр прямокутника дорівнює 4 м 8 дм, одна з його сторін у 5 разів більша за сусідню сторону. Знайдіть площу прямокутника.

Розв’язання

1) P = 2(a + b), a + b = P : 2, P = 4 м 8 дм = 48 дм.
Нехай сторона a дорівнює x дм, тоді сторона b буде (5x) дм.
Складемо за формулою a + b = P : 2 рівняння:
x + 5x = 48 : 2;
6x = 24;
x = 24 : 6;
x = 4 (дм) — сторона a.
5 · 4 = 20 (дм) — сторона b.
2) S = ab;
S = 4 · 20 = 80 (дм2) — площа.

Відповідь: 80 дм2 площа прямокутника.