1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк

Номер 578

Периметр прямокутника дорівнює 6 дм 8 см, одна з його сторін на 1 дм 6 см менша від сусідньої сторони. Знайдіть площу прямокутника.

Розв'язання

1) P = 2(a + b), a + b = P : 2, P = 6 дм 8 см = 68 см.
Нехай сторона a дорівнює x см, тоді сторона b буде x – 1 дм 6 см = x – 16 (см).
Складемо за формулою a + b = P : 2, рівняння:
x + (x – 16) = 68 : 2;
2x – 16 = 34;
2x = 34 + 16;
2x = 50;
x = 50 : 2;
x = 25 (см) — сторона a;
25 – 16 = 9 (см) — сторона b.
2) S = ab, S = 25 · 9 = 225 (см2) — площа.

Відповідь: 225 см2 площа прямокутника.