Номер 1053

Середній бал за 8 задач становить 7 балів, отже, за розв’язання 8 задач Дмитрик отримав:

7 · 8 = 56 балів.

За 10 задач середній бал становить 8 балів, отже, за розв’язання 10 задач Дмитрик отримав:

8 · 10 = 80 балів.

Отже, за дев’яту і десяту задачі він отримав: 80 – 56 = 24 бали, тобто по 12 балів за кожну задачу 9 та 10.