Номер 1123

50 : 100 = 0,5 (см) — припадає на 1 %;

0,5 · 24 = 12 (см) — ширина прямокутного паралелепіпеда;

12 : 30 = 0,4 (см) — припадає на 1 %;

0,4 · 100 = 40 (см) — висота паралелепіпеда.

Отже, об’єм паралелепіпеда:

V = 50 · 12 · 40 = 24 000 см3 = 24 дм3.

Відповідь: 24 дм3.