Номер 505

Нехай у Султана було x одногорбих верблюдів, тоді 7x — двогорбих.

Складемо рівняння:

7x – x = 156;

6x = 156;

x = 26.

Відповідь: у Султана було 26 одногорбих верблюдів.