Номер 580

Нехай x — одна із сторін прямокутника, тоді друга сторона 5x. Оскільки периметр прямокутника дорівнює 4 м 8 дм, то маємо рівняння:

2 · + 2 · 5 · x = 4 м 8 дм = 48 дм;

2x + 10x = 48;

12x = 48;

x = 4.

Отже, одна сторона прямокутника дорівнює 4 дм, тоді друга 5 · 4 = 20 (дм).

Звідси маємо: S = 4 · 20 = 80 (дм2).

Відповідь: 80 дм2.