Номер 585

48 a = 4800 м2;

4800 : 150 = 32 (м) — довжина поля;

P = 2 · 150 + 2 · 32 = 300 + 64 = 364 (м).

Відповідь: 364 м.