Номер 607

На рисунку 167 зображено прямокутний паралелепіпед ABCDMNKP. Назвіть:

1) грані, яким належить вершина C;

2) ребра, що дорівнюють ребру BC;

3) верхню грань;

4) вершини, що належать нижній грані;

5) грані, що мають спільне ребро AM;

6) грань, що дорівнює грані DPKC.

1) ABCD, DCKP, NKCB;

2) AD, MP, NK;

3) MNKP;

4) A, B, C, D;

5) AMPD, AMNB;

6) AMNB.