Номер 612

Куб має 12 ребер по 7 см, отже 12 · 7 = 84 (см) — сума довжин усіх ребер куба.

Площа поверхні куба складається з площі шести рівних квадратів із, стороною 7 см, отже, 6 · (7 · 7) = 294 (см2) — площа поверхні куба.

Відповідь: 84 см; 294 см2.