Номер 619

18 : 2 = 9 (см) — ширина паралелепіпеда;

18 – 8 = 10 (см) — висота паралелепіпеда;

2 · (18 · 9) + 2 · (9 · 10) + 2 · 10 · 18) = 2 · 162 + 2 · 90 + 2 · 180 = 324 + 180 + 360 = 864 (см2) — площа поверхні паралелепіпеда.

Оскільки прямокутний паралелепіпед і куб мають рівні площі поверхні, то маємо:

864 = 6 · a2, де a — сторона квадрата.

Отже, a2 = 144, a = 12 (см) — сторона квадрата.

Відповідь: 12 см.