1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк 2018 рік

Номер 637

Об’єм кімнати, яка має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 144 м3, а висота — 4 м. Знайдіть площу підлоги кімнати.

Із формули V = Sh випливає що S = Vh.
Тоді шукана площа підлоги:
S = 144 : 4 = 36 (м2).

Відповідь: 36 м2.