Номер 638

Із формули V = Sh випливає, що h = V : S. Тоді шукану висоту h спортивного залу можна обчислити так:

h = 960 : 192 = 5 (м).

Відповідь: 5 м.