Номер 640

Знайдіть об’єм фігури, зображеної на рисунку 179 (розміри дано в сантиметрах).

V = 12 · 14 · 16 + 15 · 16 · 14 + 8 · 22 · 8 = 2688 + 3360 + 1408 = 7456 (см2).

Відповідь: 7456 см3.