Номер 857

1) 5,874 ≈ 5,87 (округлення до сотих);

2) 3,529 ≈ 3,53 (округлення до сотих);

3) 20,7846 ≈ 20,78 (округлення до тисячних);

4) 2,33496 ≈ 2,335 (округлення до тисячних).