Номер 902

1) Різниця збільшиться на 9,25;
2) різниця зменшиться на 7,6;
3) різниця зменшиться на 12,2;
4) різниця збільшиться на 17,96;
5) різниця збільшиться на 0,4 - 0,3 = 0,1;
6) різниця збільшиться на 2,3 + 1,7 = 4;
7) різниця зменшиться на 6,1 + 3,4 = 9,5.