1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 1. Контрольна робота 1

1. Запишіть цифрами число:
1) п’ятдесят шість мільярдів триста сімдесят три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят два;
2) сто три мільйони шістдесят сім тисяч двадцять п’ять;
3) тридцять дев’ять мільярдів вісім мільйонів шістнадцять тисяч.

1) 56 373 972 572
2) 103 067 025
3) 39 008 016 000

2. Порівняйте числа: 1) 2386 і 2412; 2) 18 324 506 і 18 324 511.

1) 2386 < 2412;
2) 18 324 506 < 18 324 511.

3. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 1, 3, 7, 12.

ABCD

4.° Накресліть відрізок МК, довжина якого дорівнює 7 см 4 мм, позначте на ньому точку Е. Запишіть усі відрізки, що утворились на рисунку, та виміряйте їх довжини.

MEK

Відрізки, що утворились ME, ЕК.

5. Точка C належить відрізку AK. AC = 14 см, відрізок CK на 28 см більший за відрізок AC. Знайдіть довжину відрізка AK.

CK = 14 + 28 = 42 см;
AK = AC + CK = 14 + 42 = 56 см.

6. Запишіть цифру, яку можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність (розгляньте всі можливі випадки):

1) 468* > 4687; * = 8, 9;
2) 27*3 < 2746; * = 0, 1, 2, 3, 4.

7. На відрізку AB завдовжки 23 см позначили точки C і D так, що AC = 15 см, DB = 12 см. Чому дорівнює довжина відрізка CD?

A ––––– D ––– C –—– B
CB = ABAC = 23 – 15 = 8 (см);
CD = DB – CB = 12 – 8 = 4 (см).

8. Порівняйте...

1) 4 км > 3867 м;
2) 502 кг > 5 ц.

Повідомити про помилку