1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 1. Контрольна робота 3

1. Запишіть усі кути, зображені на рисунку 81. Виміряйте кут SNK.

SNK = 45º. Кути: SNM, SNK, KNM.

3. Розв’яжіть рівняння:

1) 44 + x = 71;
x = 71 – 44;
x = 27.
2) 372 – x = 235;
x = 372 – 235;
x = 137.

4. Одна сторона трикутника дорівнює 6 см, друга — у 4 рази довша за першу, а третя — на 3 см коротша від другої. Знайдіть периметр трикутника.

Розв’язання

1) 6 · 4 = 24 (см) — довжина другої сторони;

2) 24 – 3 = 21 (см) — довжина третьої сторони;

3) 6 + 24 + 21 = 51 (см) — периметр трикутника.

Відповідь: 51 см

5. Розв’яжіть рівняння.

1) (x + 74) – 91 = 35;
x + 74 = 35 + 91;
x + 74 = 126;
x = 126 – 74;
x = 52;

2) 54 – (x + 19) = 38;
x – 19 = 54 – 38;
x – 19 = 16;
x = 16 + 19;
x = 35.

6. З вершини прямого кута AOB (рис. 82) проведено два промені OC і OD так, що ∠AOD = 74°, ∠BOC = 66°. Обчисліть величину кута COD.

BOD = 90° – ∠AOD = 90° – 74° = 16°;
COD = ∠BOC – ∠BOD = 66° – 16° = 50°.

7. Яке число треба підставити замість a, щоб коренем рівняння 41 – (a + x) = 16 було число 17?

41 – (a + 17) = 16;
a + 17 = 41 – 16;
a + 17 = 25;
a = 25 – 17;
a = 8.