1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 1. Контрольна робота 7

1. Порiвняйте:

1) 19,400 > 19,398;
2) 0,5384 < 0,539.

2. Округлiть:

1) 6,8; 0,5;
2) 13,42; 0,37.

3. Виконайте дiї:

1) 24,793 + 6,67 = 31,463;
2) 88,170 – 8,245 = 79,825;
3) 12,000 – 6,256 = 5,744;
4) 10,4 – (0,87 + 3,268) = 6,262.

4. Швидкість теплохода проти течії річки дорівнює 24,8 км/год, а швидкість течії — 2,6 км/год. Знайдіть швидкість теплохода за течією річки.

Розв’язання

1) 24,8 + 2,6 = 27,4 (км/год) — власна швидкість теплохода;
2) 27,4 + 2,6 = 30 (км/год) — швидкість теплохода за течією.

Відповідь: 30 км/год.

5. Обчисліть, записавши дані величини в метрах:

1) 23,4 м – 0,82 м = 22,58 м;
2) 3,4 м + 6,3 м = 9,7 м.

6. Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки дорівнює 7,4 см, що на 2,7 см менше від довжини другої ланки і на 3,8 см більше за довжину третьої. Чому дорівнює довжина ламаної?

Розв’язання

1) 7,4 + 2,7 = 10,1 (см) — довжина другої ланки;
2) 7,4 – 3,8 = 3,6 (см) — довжина третьої ланки;
3) 7,4 + 3,6 + 10,1 = 21,1 (см) — довжина ламаної.

Відповідь: 21,1 см.

7. Запишіть три числа, кожне з яких більше за 6,44 і менше від 6,46.

6,449; 6,452; 6,458.

8. Які цифри можна поставити замість зірочок, щоб утворилася правильна нерівність (у правій і лівій частинах нерівності зірочкою позначено одну й ту саму цифру)?

1) *= 6; 7; 8; 9;
2) * = 0; 1; 2; 3.

Повідомити про помилку