Варіант 1. Номер 152

Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 8дм, довжина на 4 дм більша за ширину, а висота у 3 рази менша від довжини. Знайдіть об’єм паралелепіпеда.

1) 8 + 4 = 12 (дм) — довжина прямокутного паралелепіпеда;
2) 12 : 3 = 4 (дм) — висота;
3) 8 · 4 · 12 = 384 (м3) — об’єм.

Відповідь: 384 м3.


Коментарі

Всього коментарів: 0