Варіант 1. Номер 170

Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 56 см, висота становить 5/7 довжини, а ширина — 3/4 висоти. Обчисліть об'єм паралелепіпеда.

Розв’язання

1) 56 : 7 · 5 = 40 (см) — висота паралелепіпеда;
2) 40 : 4 · 3 = 30 (см) — ширина паралелепіпеда;
3) 56 · 40 · 30 = 56 · 1200 = 67200 (см3) — об’єм паралелепіпеда.

Відповідь: 67 200 см3.