1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 2. Контрольна робота 10

1. Знайдіть значення виразу

(2,18 + 0,42 : 0,35) · 1,5 - 3,827 = 1,243.

2. Автомобіль проїхав 152,6 км за 2,8 год. Скільки кілометрів він проїде за 4,2 год з тією самою швидкістю?

Розв’язання

1) 152,6 : 2,8 = 54,5 (км/год) — швидкість автомобіля;

2) 54,5 · 4,2 = 228,9 (км) — шлях, який проїде автомобіль за 4,2 год.

Відповідь: 228,9 км.

3. Розв’яжіть рівняння

9,4x – 7.8x + 0,52;
1,6x = 1 – 0,52;
1,6x = 0,48;
x = 0,48 : 1,6;
x = 0,3.

4. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 60 см. Його висота становить 40 % довжини і 3/4 ширини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

Розв’язання

1) 60 : 100 · 40 = 24 (см) — висота;

2) 24 · 4 : 3 = 32 (см) — ширина;

3) V = а · b · Н = 60 · 24 · 32 = 46 080 (см2) — об’єм паралелепітеду.

Відповідь: 46 080 см2.

5. Знайдіть значення виразу.

20 : (6 3  + 1 8 ) + (7 2  – 5,8) : 5 = 2,82.
11 11 5

6. Коли літак пролетів 0,4, а потім ще 0,25 всього маршруту, то виявилось, що він пролетів на 240 км більше від половини того, що мав пролетіти. Скільки кілометрів мав пролетіти літак?

Розв’язання

1) 0,4 + 0,25 = 0,65 — усього літак пролетів.

Нехай x км — половина шляху, тоді він пролетів (x + 240) км.

0.65x = 0,5x + 240;

0,15x = 240;

x = 1600 км — мав пролетіти літак.

Відповідь: 1600 км.

Повідомити про помилку