Варіант 2. Контрольна робота 5

1. Виконайте ділення з остачею:

526 : 14 = 37, ост. 8.

2. Одна сторона прямокутника дорівнює 18 см, а сусідня сторона в 4 рази більша за неї. Знайдіть площу прямокутника.

Розв'язання

S = a · b;
1) 18 · 4 = 72 (см) — друга сторона;
2) 18 · 72 = 1296 (см2) — площа прямокутника.

Відповідь: 1296 см2.

3. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 10 дм.

Sa2 = 102 = 100 (дм2);
V = a3 = 103 = 1000 (дм3).

4. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 24 см, ширина у 6 разів менша від довжини, а висота на 16 см більша за ширину. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

Розв’язання

1) 24 : 6 = 4 см — ширина;
2) 4 + 16 = 20 см — висота;
3) V = a · d · Н = 24 · 4 · 20 = 1920 см3.

Відповідь: 1920 см3.

5. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 9, неповна частка — 6, а остача — 5?
9 · 6 + 5 = 59 — ділене.

6. Поле прямокутної форми має площу 45 а, його ширина — 50 м. Обчисліть периметр поля.

Розв’язання

4500 : 50 = 90 м — довжина;
(90 + 50) · 2 = 280 м — периметр.

Відповідь: 280 м.

7. Запишіть усі трицифрові числа, для запису яких використовують тільки цифри 0, 3 і 4 (цифри не можуть повторюватися).

304; 340; 403; 430.

8. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 112 см, два його виміри — 14 см і 9 см. Знайдіть третій вимір паралелепіпеда.

Розв’язання

(112 – 4 · 14 – 4 · 9) : 4 = 5 см — третій вимір паралелепіпеда.