Варіант 2. Контрольна робота № 8. Множення і ділення десяткових дробів

1. Обчисліть:

1) 8,43 · 5,7 = 48,051;
2) 54,29 · 1000 = 54 290;
3) 37,8 : 100 = 0,378;
4) 8 : 32 = 0,25;
5) 3,22 : 2,8 = 1,15;
6) 15 : 0,75 = 20.

2. Знайдіть значення виразу.

50 – (22,95 : 2,7 + 3,4) · 2,8 = 16,68.

3. Розв’яжіть рівняння.

8,4 · (y – 17,9) = 4,2;
y – 17,9 = 4,2 : 8,4;
y – 17,9 = 0,5;
y = 0,5 + 17,9;
y = 18,4.

4. З двох станцій, відстань між якими дорівнює 25,6 км, одночасно в одному напрямі вийшли два поїзди. Перший поїзд ішов попереду зі швидкістю 58,4 км/год, і через 4 год після початку руху його наздогнав другий поїзд. Знайдіть швидкість другого поїзда.

Розв’язання

1) 58,4 · 4 = 233,6 (км) — шлях, який пройшов перший поїзд;
2) (233,6 + 25,6) = 259,2 (км) — шлях, який пройшов другий поїзд;
3) 259,2 : 4 = 64,8 (км/год) — швидкість другого поїзда.

Відповідь: 64,8 км/год.

5. Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому вправо через одну цифру, то він збільшиться на 44,46. Знайдіть цей дріб.

Нехай x — шуканий дріб. Тоді:

10x – x = 44,46;

9x = 44,46;

x = 4,94.