1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 2. Номер 102

Із двох міст одночасно назустріч один одному виїхали два мотоциклісти, які зустрілися через 2 год після початку руху. Знайдіть відстань між містами, якщо швидкість одного мотоцикліста дорівнює 72 км/год, а другого — 67 км/год.

Розв'язання

1) 72 · 2 = 144 (км) — шлях, який пройшов перший мотоцикліст;

2) 67 · 2 = 134 (км) — шлях, який пройшов другий мотоцикліст;

3) 144 + 134 = 278 (км) — відстань між містами.

Відповідь: 278 км.