Варіант 2. Номер 123

Розв’язання

Нехай площа другого поля x (га), а площа першого поля — 2x (га). Площа двох полів 441 га.

x + 2x = 441;

3x = 441;

x = 441 : 3;

x =147.

147 га — площа другого поля.

Відповідь: 147 га.