Варіант 2. Номер 125

Розв’язання

Нехай x легкових автомобілів, а вантажних 7x ,або x + 162.

7x = + 162;
6x = 162;
x = 27 легкових автомобілів

Відповідь: 27 легкових автомобілів