Варіант 2. Номер 170

Розв’язання

1) 48 : 8 · 5 = 30 — ширина паралелепіпеда;

2) 30 : 3 · 2 = 20 — висота паралелепіпеда;

3) V = a · b · h = 48 · 30 · 20 = 28 800 см3.

Відповідь: 28 800 см3.