Варіант 2. Номер 77

AOD = ∠BOD – ∠AOB = 180° – 117° = 63°.