Варіант 3. Номер 141

Розв’язання

Нехай x (см) — сусідня сторона прямокутника, тоді друга сторона 8 (см), периметр прямокутника 630 см.

(x + 8x) · 2 = 630;

9x = 630 : 2;

9x = 315;

x = 35.

35 см — перша сторона прямокутника

35 · 8 = 280 см — друга сторона прямокутника.

35 · 280 = 9800 см2 — площа прямокутника.

Відповідь: 9800 см2.