Варіант 3. Номер 148

Ребро куба дорівнює 15 дм. Знайдіть:
1) суму довжин усіх ребер куба;
2) площу його поверхні.

1) 12 · 15 = 180 см;
2) 6 · 152 = 1125 см2.


Коментарі

Всього коментарів: 0