Варіант 3. Номер 198

1) 1 –  5  =  4  частина — решта;
9 9

2) 16 : 4 · 9 = 36 сторінок у рукописі;

Відповідь: 36 сторінок у рукописі.