Варіант 3. Номер 205

Виразіть у метрах, записавши відповідь у вигляді десяткового дробу:

1) 0,7 м; 2) 0,04 м; 3) 0,67 дм; 4) 0,012 м; 5) 0,32 м; 6) 0,613 м.