Варіант 4. Номер 89

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 70 см, а його бічна сторона — 27 см. Знайдіть основу трикутника.

70 – (27 · 2) = 70 – 54 = 16 см.