Номер 274

Висота гори Сміливець — 2b м, висота гори Зелена — (2b - c) м, гора Красуня вища за гору Зелена на (b - (2b - c)) = (-b + c) = (c - b) м.