Номер 373

1) 17 + 8 = 25 (см) — довжина сторони AC.
2) 25 + 6 = 31 (см) — довжина сторони AB.
3) 17 + 25 + 31 = 73 (см) — периметр △ABC.

Відповідь. Периметр △ABC дорівнює 73 см.