Номер 555

Відстань між двома пристанями 72 км. Катер долає цю відстань за течією річки за 6 год, а проти течії — за 9 год. Знайдіть швидкість течії річки і власну швидкість катера.

1) 72 : 6 = 12 (км/год) — швидкість катера за течією річки;
2) 72 : 9 = 8 (км/год) — швидкість катера проти течії річки.
Нехай x км/год — швидкість течії річки, тоді (x + 8) км/год — власна швидкість катера.
x + 8 + x = 12;
2x + 8 = 12;
2x = 12 – 8;
2x = 4;
x = 4 : 2;
x = 2;
x + 8 = 2 + 8 = 10.

Відповідь: 2 км/год; 10 км/год.