1. ДЗ
  2. 5 клас
  3. Математика
  4. Тарасенкова 2018 рік

Номер 593

Запишіть у вигляді виразу:
1) сума квадратів чисел х і 6;
2) різниця кубів чисел 2 і b;
3) сума кубів чисел х, у, z;
4) добуток квадрата числа 5 і куба числа n.

1) x2 + 62;

2) 23b3;

3) x3 + y3 + z3;

4) 52 · n3.

Повідомити про помилку