Номер 625

Запишіть вирази для знаходження площ фігур, зображених на малюнках 136–137.

Мал. 136. S = асd · (b – c).
Мал. 137. Sab – c2 – d2.